Rope access betyder åtkomst med hjälp av rep.

Allt från större entreprenader till mindre servicearbeten. Våra yrkesklättrare har olika hantverksyrken som grund, vilket leder till att vi kan erbjuda olika tjänster inom bygg- och fastighetssektorn.
Oavsett hur högt eller svåråtkomligt uppdragen kan vara kan dessa många gånger lösas med Rope access.

Rope access – Fördelar med Rope access :

  • Boende och trafik påverkas i mindre utsträckning eftersom inga byggställningar står i vägen. 

  • Mer kostnadseffektivt där företag och bostadsrättsföreningar slipper onödiga kostnader för tex. lift och ställning.

  • Näringsidkare i anslutning till arbetsområdet kan i många fall fortsätta sin vanliga verksamhet.  

  • Tillgång till svåråtkomliga platser, exempelvis innergårdar eller glastak. 

  • ”Omöjliga” uppdrag blir möjliga. 

Fyll i formuläret

Svenska Föreskrifter

AFS 2006:4
Arbetsmiljöverkets författningssamling. Här har arbets miljöverket tagit fram föreskrifter på vad som gäller när man ska utföra reparbete. Utförande har vissa normer att uppfylla. 
Bland annat ska utföraren göra praktiska övningar 
på räddning kontinuerligt. 

 

AFS 2019:3
Alla våra yrkesklättrare har genomgått den årliga obligatoriska hälsokontrollen enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter (AFS 2019:3) Klättring med stor nivåskillnad § 73 Medicinska kontroller i arbetslivet.
Här intygas och godkänns våra yrkesklättrare att få arbeta över 13 meter. Det ger dig som beställare en enorm trygghet när du anlitar yrkesklättrare till dina projekt.

Checklista när du anlitar någon inom Rope Access

 • Rätt SNI kod för verksamhets ända mål. 43.999:  ”arbete med särskilda tillträdeskrav som kräver kunskaper om klättring och användning av tillhörande utrustning, t.ex. höghöjdsarbeten på höga konstruktioner” . Försäkringsbolaget har försäkrat bolaget med rätt förutsättningar.
 • Att utföraren har ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Har genomgått den årliga obligatoriska hälsokontrollen, vid arbete över 13 meter.
 • Utföraren ska uppvisa ett gilltligt utbildningsbevis. Kan vara bra att det framgår när senaste räddnings utförande gjordes också för att minimera faror.