Här har vi samlat marknadens bästa fallskydds komponenter samt vad access lösningar när det kommer till Rope access. 
Vi har varit med och tagit fram flertal fallskydds/tillträdes lösningar på både befintliga och ny produktion.
Med flertal år i både rep och underhålls branschen kan vi erbjuda er det som krävs för att öka säkerhet och effektiviteten för just underhålla erat projekt.

 

Konsultation

Rådgivning – Kring åtkomstsystem för fasader

Från arkitekt bordet till färdig installation
Med vår Rådgivningstjänst får du en lösning för helheten som är baserad på vad din fastighet behöver och planerar ut hur det framtida underhållsarbetet effektivt kan löpa utan hinder.

Vi kan redan under planering för fastighetens design integrera fasta system såsom skenor eller ankarpunkter reparbete och tar fram vilka produkter som bäst uppfyller behoven och Svenska standard.

Vår uppgift är att ta hand om funktion och säkerhet, och hur lösningen bäst kan integreras i fastigheten.

Ju tidigare du börjar planera hur fastighetens fasader, tak och atrium ska underhållas, desto mer kostnadseffektiv blir lösningen. 

En trygg och kostnadseffektiv lösning för det framtida underhållsarbetet av din fastighet
Tillsammans med ert befintliga team som oftast består av arkitekter, konstruktörer och projektledare kommer vår konsult från CGS Nordic att ta fram de mest lönsamma och långsiktigt lösningar kring system för underhållsarbete och fallskydd.

Vår konsult är med er från starten, genom projektering och hela vägen till installation och slutinspektion.
Efter installation utför vi löpande underhåll när du behöver och genomför kontroller utifrån rekommenderade intervaller.

“Ett stort tack! Vi hade aldrig kommit såhär långt i planeringen såhär snabbt utan er rådgivning!” Projekteringschef

Inspektion

Underhåll – Årliga inspektioner av system
En helhetslösning som uppskattas av många beställare!

En gång om året ska skenor, vajersystem och ankarpunkter inspekteras. Detta gäller för både reparbete och fallskydd.

För alla system som vi på CGS Nordic installerar erbjuder vi en tjänst där vi dokumenterar systemets olika delar i ett digitalt verktyg som påminner både oss och dig när det är dags för nästa kontroll.

Ett serviceavtal kring detta har många fördelar. Här kan vi även täcka de glas- och fasadytor som önskas underhållas under året.

Detta är en helhetslösning som uppskattas av många!

Installation av system

Vi tar hand om installationen hela vägen från planering till montage och levererar system som är klart att använda. Vi utför löpande egenkontroller över varje del för att säkerställa att installationen är godkänd att användas direkt.

De system som vi på CGS Nordic installerar är godkända och uppfyller det normer som krävs.

Efter ett installerad system får ni ta del av en fullständig manual som beskriver hur systemet fungerar, vilka laster som är framräknade och vika krav produkten ställer på kontroller.

Efter det är monterat hjälper vi även med att underhålla av systemet och dokumenterad inspektion registreras i vårat digitala plattform som ni kommer kunna ta dela av.