CGS Nordic AB - Clear Glass Solution

Hej och välkommen!

CGS Nordic arbetar med innovativa lösningar för tillgänglighet och underhåll av glas och fastigheter med reparbete, Rope Access.

Med hjälp av våra utbildade reparbetare kan vi erbjuda alla våra tjänster oavsett höjd och svåråtkomlighet. 

Idag samarbetar vi med både stora och mindre byggföretag, byggherrar, fastighetsförvaltare, arkitekter och BRF'er och är mycket stolta över att vara en del i dagens fastighetsutveckling och tillföra vår kompetens och erfarenhet inom detta område. 


Reparbetare med hög kompetens

CGS Nordic's reparbetare är certifierade inom Rope Access, Fallskydd och Räddning och har genomgått den årliga obligatoriska hälsokontrollen enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter (AFS 2019:3) Klättring med stor nivåskillnad § 73 Medicinska kontroller i arbetslivet. Detta ger dig som uppdragsgivare en extra trygghet!

Ta kontakt med oss idag!

Rope Access, reparbete för underhåll av glas och fastighet