Rope Access (höghöjdsarbete)

Reparbete är oftast ett mer kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. Allt fler balkonginglasningar och glasfasader blir mer svåråtkomliga för en vanlig fönsterputsare. 

Vi erbjuder utbildade reptekniker (Rope Access) som har kunskaper inom räddning- och säkerhet samt erfarna inom glasrestaurering och glasunderhåll. Det finns nog inget uppdrag eller ärende som är för svårt för våra reptekniker.

Fördelar med Rope access & repteknik:

  • Boende och trafik påverkas i mindre utsträckning eftersom inga byggställningar står i vägen.
  • Mer konstnadseffektivt där företag och Brf'er slipper liftkostnader etc.
  • Näringsidkare i anslutning till arbetsområdet kan i många fall fortsätta sin verksamhet.
  • Tillgång till svåråtkomliga platser, ett bra exempel på detta är innergårdar där man inte får in tex en lift.

Under åren har vi varit med och tagit fram lösningar på förankringar till att kunna utföra glasunderhållning med hjälp av Rope Access. Både på nya och äldre fastigheter.

Filmen och bilderna visar lite hur det går till med reparbete, där vi monterar ner ett fönster i regnskogen på Universum i Göteborg.