Rope Access och höghöjdsarbeten
För höga och svåråtkomliga uppdrag

Glasförsegling och impregnering
Ett långvarigt skydd för glas

Åtgärda läckage och värme
Glastak och ljusgårdar

Snöskottningsavtal
En helhetslösning

Glas-rekonditionering
Ta bort beläggningar på glas

Konsultation för ankarpunkter
För framtida underhåll

Besiktning av glas
En professionell bedömning