Konsultation för ankarpunkter

Med vår expertis och erfarenhet inom fönsterputs och glasrestaurering, är vi idag med och konstruerar förankringslösningar som uppfyller de Europeiska normerna.

Vi tittar på vinklar, struktur, säkerhet, tillgänglighet och ett effektivt utförande. Vi tillhandahåller och moterar anpassade ankarpunkter på tak och svåråtkomliga platser samt erbjuder årliga besiktningar.

Förankringar på fasader gör fasaden både enklare att underhålla och mer elegant.
Detta kan vara ett mer modernt alternativ till kranar, korgskenor, korgar, bomliftar etc. och mer kostnadseffektivt.