Åtgärda läckage i glastak

Problem med läckage eller värme?

Många glastak och ljusgårar som byggdes på 80-talet kan ha vissa brister som kan leda till läckage. Men det kan vara svårt att hantera läckage på glastak med enbart fogning. Problemet hittas oftast i själva monteringen, tätningen och/eller dräneringen.

Första steget CGS Nordic gör är att utföra en besiktning för att hitta rätt orsak, sedan tillhandahåller vi en arbets- och kostnadsplan. När allt godkäns, sätter vi igång och du som uppdragsgivare kommer att kunna följa hela processen. 

Vi har även solfilms-lösningar för att få ner nedkylnings kostnaderna. På sommaren kan det bli oerhört varmt och solfilm kan därför vara en bra lösning.

Ta kontakt idag och boka en vidare presentation.